Op dit weblog schrijf ik mijn persoonlijke observaties, ingevingen en ideeen op het gebied van actualiteiten, (digitale) techniek en politiek.
Maar het kan ook heel goed over andere zaken gaan....